Stretnutie starostov a podujatia pre ďalších zamestnancov

Dobrý deň prajem z RVC Prešov.

 

Pozývame vás na jarné stretnutie starostov východného Slovenska, ktoré sa bude konať v dňoch 5.-7.4.2017 v hoteli Trigan na Štrbskom Plese.

Pripravili sme pre vás zaujímavý program a čo je najdôležitejšie dostatočný priestor na vzájomné stretnutia a výmenu skúsenosti.

Pozvánka je už aj na našom webe www.rcvychod.sk, kde sa môžete prihlasovať.

 

5.-7.4.2017Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska

 

Veríme, že aj v tomto roku nadviažeme na úspešné starostovské podujatia z minulých rokov. Všetci si srdečne pozvaní.

 

 

Do pozornosti vám dávame aj ďalšie naše podujatia:

7.3.2017 – Daň z príjmov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016 pre obce, ich PO a RO a iné neziskové organizácie – seminár nielen pre obce, školy, ale aj ďalšie príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie – vhodné aj pre pozemkové spoločenstvá, spoločenstva vlastníkov bytov a pod. Ak máte vo svojom okolí práve takéto subjekty, tak im prepošlite našu pozvánku

9.3.2017 – Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov – jar 2017 – aj váš hlavný kontrolór si zaslúži sa vzdelávať, každoročne pre nich ponúkame jarný a jesenný seminár zameraný na aktuálne témy

13.3.2017 – Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2017. NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z. – tento seminár sme na požiadanie lektorky presunuli z pôvodného termínu 1.3.2017

17.3.2017 – Dobrovoľná požiarna ochrana – každá obec má svojich hasičov, seminár je určený pre starostov, ale aj veliteľov DHZ, zoberte ich so sebou

28.3.2017 – Register adries – *povinnosti miest a obcí pri jeho tvorbe a prevádzke*

 

Každé podujatie je určené pre inú profesnú skupinu.

Dávajte dôraz na profesionálny a odborný rast svojich zamestnancov.

 

S pozdravom,

Ing. Dušan Verčimak
———————————————————————————————————————-
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

tel./fax: 051 / 77 34 215             M: 0915 910 400
e-mail: rvcpo@juko.sk               web: www.rvcvychod.skwww.avs-rvc.sk

———————————————————————————————————————-