Kostol všetkých svätých

Najkrajšou a najzachovalejšou pamiatkou našej obce je Kostol Všetkých svätých, ktorý nepochybne pôsobí ako najväčšia dominanta obce. Je to pôvodne gotický objekt, ktorý pozostáva zo sanktuária, lode a veže. Sanktuárium má štvorcový pôdorys, je zaklenuté gotickou krížovou klenbou s vyžľabkovanými rebrami, hranolového profilu. Počas obdobia baroka bola časť kostola prestavaná, z tejto prestavby sa zachovali okná s polkruhovým ukončením z 18. storočia.

Zdroj: http://www.brezovicanadtorysou.sk