Vyšnoslavkovské vodopády

VYSNOSLAVSKOVSE_VODOPADY

VODOPAD1Od turistického smerovníka Vyšný Slavkov Farisko sa poberáme miestne značenou červenou turistickou značkou severovýchodným smerom. Areál družstva obchádzame zľava a bezprostredne za areálom zatáčame doprava k Podhorskému potoku, ktorý v tejto oblasti vytvára vo vápencových horni­nách prielomové rokliny.

Vstupujeme do Dolnej prielomovej rokliny s Lavicovým vodopádom. Po prechode rokliny vychádzame na lúku a jej spodným okrajom vchádzame do Hornej prielomovej rokliny s Hadím vodopádom. V závere prechádza­me lesom a vychádzame pod Okrúhle lúčky a zatáčajúc doprava s pekným výhľadom na Levočské vrchy a Vysoké Tatry prichádzame k turistickému smerovníku Roveň. vodopad2Juhozápadným smerom v oblasti Bučina je v skalnom masíve ukrytá Partizánska jaskyňa. Chodník ku nej nie je vyznačený a jej návštevu doporučujeme v sprievode miestnych členov KST. Na Rovni zatá­čame doprava, napájame sa na červenú turistickú značku a juho-západným smerom postupujeme lúkami k lesu a neskôr lesom klesáme cez „Bile pisky“ v lokalite Na bani do Vyšného Slavkova.

vodopady