Smrekovica

SMREKOVICA

smrekovica1Od turistického smerovníka Vyšný Slavkov Farisko sa poberáme žltou turis­tickou značkou južným smerom na horný koniec obce. Tu pokračujeme priamo okolo kaplnky na lúku a neskôr zatáčame doľava a vstúpime do lesa. Po krátkom prechode lesa vychádzame na lúky, kde zatáčame doľava a na hornom konci vstupujeme na lesnú cestu, ktorou strmo stúpame do sedla Nad Hejdovom. Na lúke je upravený altánok. Vľavo sa dá po trase značky na miesto s rozhľadom zostúpiť na vyhliadkové miesto. My však zatáčame doprava a postupujeme les­nou cestou na Zelenú skalu. Od Zelenej Ska­ly s prekrásnym výhľadom na plošinu Sihoť, vľavo Spišský hrad, Nízke Tatry, potom Le­vočské vrchy a Vysoké Tatry sa dá zostúpiť na Geredziny k turistickému smerovníku Prašivá. My však postupujeme ďalej žltou značkou a s miernym stúpaním veľkým oblúkom vystupujeme pod Smrekovicu. Tu pri turistickom smerovníku zatáčame doľava a mladinou vystupujeme k západnému kamennému moru.

smrekovica2

Jeho okrajom stúpame na hrebienok, za ktorým je východné kamenné more. Od­tiaľ krátko vystupujeme na vrchol Smrekovice. Od turistického smerovníka s vr­cholovou knihou a pečiatkou je krásny výhľad južným smerom na celé Branisko. Z vrcholu postupujeme ďalej žltou turistickou značkou hrebeňom. Pri zostupe križujeme v oblasti Šmertnica lesnú cestu a okolo studničky prichádzame na lúky v oblasti Kravcová. Lúkami veľkým oblúkom obchádzame vrchol Kravcovej so sklenenou poľovníckou chatou a okolo turistického smerovníka vstupujeme do lesa, ktorý prechádzame a opäť vystupujeme na lúky a prichádzame k turistické­mu smerovníku Boldigáň. Tu zatočíme doľava a napojac sa na modrú turistickú značku prichádzame k turistickému smerovníku Nad Boldigáňom. Tu zatáčame doprava. Tesne pred Veľkou skalou je zostup do sedla zabezpečený reťazami. Zo sedla priamo prudko stúpame na Veľkú skalu s vrcholovou knihou. Ďalej zostupujeme na plošinku, zatáčame doprava a postupujeme k turistickému smerovníku Tunelová brána. Odbočka zabezpečená reťazami. Od smerovní­ka klesáme do Markušova, tu zatáčame doprava do Vyšného Slavkova.