Lačnovský kaňon

LACNOVSKY_KANON

lacnov1Od turistického smerovníka Vyšný Slavkov Farisko sa pobe­ráme červenou turistickou znač­kou severovýchodným smerom. Za požiarnou zbrojnicou zatáča­me doprava a pomedzi areál RD a kostol vystupujeme k lesu. Les­nou cestou postupujeme na ploši­nu Roveň, Zápač do Lačnovského sedla. Odtiaľ zostupujeme do pod­horskej obce Lačnov a vstupujeme do vápencovej rokliny Lačnovský kaňon. Popod dominantnú 60 m vysokú skalnú ihlu Mojžišov stĺp zostupujeme na plošinu nad vodopádom. Po preh­liadke vodopádu žltou turistickou značkou vystupujeme k pozoruhodnému skalnému útvaru Vrátnica.

lacnov2Od turistického smerovníka Vrátnica sa dá odbočiť neznačeným chodníkom doprava a po niekoľkých desiatkach metrov prídeme k jaskyni Komín. Od turistického smerovníka zostupujeme žltou turistic­kou značkou do Kopytovskej doliny. Tu pri rekreačnom stredisku Kopyto sa napájame na miestne značenú červenú turistickú značku a postupujeme príjemnou lesnou cestou do sedla Na zákrute. Križujúc zelenú turistickú značku postupujeme priamo na druhú stranu do doliny. Neustále klesajúc postupujeme k potoku Zubrík, kde zatáčame doľava a klesáme do Suchej doliny k Antalovmu potoku. Tu sa napájame na modrú turistickú značku, za­táčame doprava a vychádzame na lúky s výhľadom na plošinu Sihoť a ces­tičkou prichádzame na horný koniec Vyšného Slavkova. Obcou severným smerom sa vrátime na Farisko.