Kamenický hrad

KAMENICKY HRAD

kamenica1Šarišské bradlá tiahnuce sa od Ša­rišského Jastrabia až po Ľutinu, pred­stavujú územie učupené medzi Čergo­vom a Levočskými vrchmi. Bradlové tvrdoše tu vytvárajú stredne veľké až drobné, obyčajne pretiahnuté hrebe­ňové chrbty typu kozích chrbtov. Sú budované jurskými a spodnokriedo­vými vápencami. Fyzikálnym zvetrá­vaním tu vznikli výklenky, previsy, stupne a osypy na úpätiach. Bradlové pás­mo bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1989. Desať samostatných bradiel je názorným príkladom erózneho reliéfu, ako výsledok selektívneho zvetrávania rozdielne odolných hornín. V sedle Pusté pole v nadmorskej výške 595 m.n.m. sme na hlavnom európskom rozvodí medzi Baltským a Čiernym morom. Severne od sedla Pusté pole je viacero chránených prírodných lokalít. Za všetky prírodné skvosty hodno spomenúť: Lysú horu, Kyjovské bradielko, Sosnovú horu, Rebrá, Okrúhly kopec a Slatinu pri Šarišskom Jastrabí.

kamenica2