Diablová diera

DIABLOVA_DIERA

dieraOd turistického smerovníka Vyšný Slavkov Farisko sa poberáme žltou tu­ristickou značkou severným smerom k dolnému koncu obce. Po niekoľkých metroch zatáčame doľava a stáčajúc sa južným smerom postupujeme „Bo­kovou drahou“ ponad obec cez Prepadlisko do hornej časti plošiny Sihoť. Neustále máme prekrásny výhľad na obec a majestátnu Smrekovicu. Vľa­vo pozorujeme Veľkú skalu a potom hrebeň Ostrého vrchu. Pred Cemným dolom zatáčame doľava a prichádzame k turistickému smerovníku Prašivá. Smerom doľava sa dá značkou pre trasu na miesto s rozhľadom vystúpiť na Zelenú skalu. My však zatáčame doprava a popod staré maštale lesom zo­stupujeme k turistickému smerovníku Skládka nad kyselkou. Tu zatáčame doľava a takmer po vrstevnici ponad obec Poľanovce postupujeme k Diab­lovmu potoku. Tu zatáčame doľava a strmo stúpame k výveru Bystrík, ktorý prekračujeme drevenou lávkou. Za výverom postupujeme k šikmým terén­nym vrásam a okolo nich opäť strmo stúpame do sedla Branisko. Tu sa napá­jame na modrú turistickú značku a zatáčame doľava smerom na sever. Okolo bifurkácie potoka Veľká Svinka, Diablova diera, príjemnou lesnou cestou postupujeme na Poľanu pod Petrovou horou s poľovníckou chatou Simona. Odtiaľ vstupujeme do lesa a prichádzame k turistickému smerovníku. Tu sa napájame na „Markovu skratku na Smrekovicu“ a modrou značkou pre trasu na miesto s rozhľadom vystupujeme na hrebeň, kde spolu so žltou turistickou značkou vystupujeme na vrchol Smrekovica.

Na vrchole je turistický smerovník s vrcholovou knihou a pekným výhľa­dom južným smerom na celé Branisko. Z vrcholu postupujeme žltou turistic­kou značkou okolo hrebienka nad východným kamenným morom. Zostupuje­me po pravej strane západného kamenného mora cez mladinu k turistickému smerovníku. Odtiaľ veľkým oblúkom spočiatku mladinou a neskôr lesom prichádzame na Zelenú skalu. Od nej zostupujeme k smerovníku sedlo Nad Hejdovom, kde zatáčame doľava a prudko klesáme lesnou cestu. Na lúke po­tom zatáčame doprava a lesom schádzame na lúky nad horným koncom obce. Odtiaľ postupujeme severným smerom cez obec k turistickému smerovníku Farisko.