Bachureň

BACHUREN

bachuren1V Nižnom Slavkove sa nachádzame v pôsobivej krajine pokrytej horskými lúkami a ihličnatým lesom. Reliéf je tu členitý s typickými strmými svahmi, kto­ré sú rozrezané hlbokými dolinami. Napájame na červenú turistickú značku a postupujeme juhový­chodným smerom. Po chvíli sa dolina zúži a úzka je až po odpočívadlo nad sútokom jarkov Pod Zimným. V tomto úseku obdivujeme vodopády Starý mlyn. V doline Čierneho močiara tok ero­duje, čím vznikli kaskády a vodopády v pieskov­coch vnútrokarpatského paleogénu. Na rázcestí odbočujeme doľava a vystupujeme na svahové lúky. Pozorujeme tu zvyšky starých senníkov. Na členitých trávnatých svahoch, riedko zarastených smrekovcami, stálo v minulosti okolo 100 zrubo­vých senníkov. Dolinou okolo potoka postupuje­me až k lesu, kde zatáčame doprava a veľkým ob­lúkom sa dostávame k napájadlám, odkiaľ priamo vystupujeme do Sedla pod Bachurňou. V Sedle pod Bachurňou zatáčame na sever a po zelených významových značkách vystupujeme na vrchol Bachurne. Z vr­chola je obmedzený výhľad na Branisko, Levočské vrchy, Vysoké Tatry, Čergov a Šarišskú vrchovinu. Pokračujeme ďalej severným smerom a okolo mohutných skalných brál, tvorených pieskovcovými a zlepencovými tvrdošmi, zostupujeme na zelenú turistickú značku. Tu zatáčame doľava a zelenou značkou sa vraciame južným smerom do Sedla pod Bachurňou. Ďalej pokračujeme zelenou do Sedla pod Magurou, kde zatáčame doprava a juhozápadným smerom zostupujeme do Lačnovského sedla 860 m, ktoré oddeľuje Branisko od Bachurne. Tu zatáčame doprava a červenou turistickou značkou postupuje­me západným smerom lúčnatým terénom cez Zápač, pramenište potoka Zubrík na Roveň. Pre zo­stup do Vyšného Slavkova máme dve možnosti. Môžeme pokračo­vať vľavo červenou turistickou značkou alebo zatočíme doprava a miestne značenou červenou tra­sou zostúpime cez Vyšnoslavkov­ské vodopády, ktoré Podhorský potok vytvoril v prielomových vápencových roklinách. Obidve zostupové trasy nás dovedú do Vyšného Slavkova k turistickému smerovníku Farisko.

bachuren2