Odporúčané cyklotrasy na hornej Toryse

cyklomapaS

 

Eurovelo_color – EUROVELO 11  
Červenica pri Sabinove – Bajerovce    27 km

Táto trasa je chrbtom naprieč celým regiónom hornej Torysy. V blízkej budúcnosti sa stane medzinárodnou trasou EUROVELO 11, ktorá začína v Aténach v Grécku a končí v NordKape v Nórsku.

Trasa vedie z obce Červenica pri Sabinove po ceste do Jakubovej Voli. Po poľnej ceste do Rožkovian, cez Rožkovianské štrkoviská do Lipian. Z Lipian po hlavnej ceste do Krivian, Torysy, Šarišských Draviec, Krásnej Lúky a Bajeroviec.

Prístrešky na oddych nájdete pri Rožkovianských štrkoviskách, v Krivanoch, Toryse, Šarišských Dravicach a Bajerovciach.

Potraviny a občerstvenie sú po ceste vo všetkých obciach.

 

Mlynska_color – MLYNSKÁ                                          
Lipany – Vyšný Slavkov    26,4 km
 

Mlynská trasa vedie popri rieke Torysa z Lipian po ceste do Krivian, Torysy, kde sa prejde v strede obce na druhu stranu rieky Torysa a pokračuje sa do Brezovice po poľnej ceste k mostu na konci obce Brezovica. Ďalej po ceste do Brezovičky, s možnosťou odbočky na obec Vysoká a z Brezovičky do obce Nižný Slavkov a Vyšný Slavkov.

Prístrešky nájdete v Krivanoch, Toryse, Brezovici pri prameni, v Nižnom Slavkove a Vyšnom Slavkove.

Potraviny a občerstvenie nájdete po ceste v každej obci, iba v obci Brezovica sú v centre obce, kde treba zájsť.

 

HKamenicka_color – HRADNÁ KAMENICKÁ                 
Lipany – Kamenický hrad – Lipany  17,6 km
 

Okruh na hrad Kamenica začína v Lipanoch, cez Hviezdoslavovu ulicu, cyklochodníkom cez Rovinky a okolo suchého poldra kde treba prejsť cez cestu I/68 a napojiť sa chodník k Špárovej. Cez Špárovu sa dostatnete k prístrešku nad Špárovou a po obecných komunikáciach sa dostanete pod hrad a náučným chodníkom na hrad. Z hradu zídete smerom k táboru a po ceste cez obec Lúčka sa pri Lipanoch napojíte na zelenú trasu pod Vrtom L1 a pokračujte do Lipian.

Prístrešky nájdete pod suchým poldrom v Lipanoch, na Špárovej, nad Špárovou, na Kamenickom hrade a v Lúčke pod Kamenickým hradom.

Občerstvenie a potraviny sú po ceste vo všetkých obciach.

 

Vrt_color – OKOLO VRTU    
Lipany – Lipany   5,5 km
 

Najkratší okruh vedie po miestnych komunikáciach a k vrtu L1 sa môžete dostať viacerými cestami.

– Na konci odbojárskej ulice prejdete na poľnú cestičku a popod les k vrtu.

– Vyšľapaním si Poľnej ulice okolo židovského cintorínu sa napojíte na poľnú cestičku k vrtu.

– Vyšľapaním si na koniec Štúrovej ulice sa na konci napojíte na poľnú cestičku vrtu.

– Po ceste smerom do obce Lúčka odbočíte na obslužnú komunikáciu doľava k vrtu.

Na tejto trase nie je zatiaľ žiadny prístrešok.

Potraviny a občerstvenie nájdete iba v meste Lipany.

 

HHanigovska_color – HRADNÁ HANIGOVSKÁ                              
Lipany – Hanigovský hrad – Jakubova Voľa  22 km
 

Táto trasa vedie z Lipian cez Rožkovianské štrkoviská do obce Rožkovany. V Rožkovanoch sa napojí na krátky úsek cesty I/68 ku Gazdovskému dvoru Pod hájom. Následne sa pokračuje po ceste do obce Milpoš kde sa prejde na poľnú cestu vedúcu k Hanigovskému hradu. Z Hanigovského hradu zídete cez obec Hanigovce, Červenica pri Sabinove do obce Jakubova Voľa.

Prístrešky nájdete pri Rožkovianských štrkoviskách, pri Gazdovskom dvore Pod hájom a na Hanigovskom hrade.

Potraviny a občerstvenie sú po ceste v každej obci.