Región hornej Torysy

mapa

Z geografického hľadiska región zaberá severozápadnú časť okresu Sabinov.

Hlavnou osou územia je horný tok rieky Torysy. Strediskovým centrom regiónu je mesto Lipany. Územie zaberá historickú časť Šariša a taktiež časť Spiša. Veľká časť územia sa rozprestiera v Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré sa nachádza v centrálnej časti územia. Obklopujú ho Levočské vrchy zo západu, Bachureň a Branisko z juhu a Čergov zo severovýchodu. (zdroj: M. Vaško, 2010).

Najväčším a najvodnatejším tokom v mikroregióne je Torysa. Pramení v Levočských vrchoch vo výške 1140 m n.m. Celková dĺžka toku je 129 km a plocha povodia 1349 km2.  Územím prechádza hlavné európske rozvodie, ktoré rozdeľuje územie na úmorie Čierneho mora a úmorie Baltského mora. Torysa priberá z ľavej strany Godušu, Kučmanovský potok, Lačnovský potok, Lúčanku, Milpošský potok, Hanigovský potok, Drahotín, Hrašov, Tokáreň a Ľutinku. Pravostrannými prítokmi Torysy sú Kráľovec, Jaškovec, Vysocký potok, Čierny močiar, Kunišovský potok, Podhorský potok, Zubrík, Antalov potok, Ďačovský potok, Dubovický potok, Volianský potok a potok Kohút.

V obci Vyšný Slavkov sa nachádza zdroj pitnej vody – Žriedlo, ktorý je hlavným zdrojom pitnej vody pre Prešovský skupinový vodovod a zásobuje cca 70 % prešovského regiónu.