PSK podporil aj projekty z nášho regiónu

PSK podporil aj projekty z nášho regiónu

Viac info sa dočítate tu:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/