Základná škola s materskou školou Poloma

Základná škola s materskou školou Poloma

082 73 Poloma 85

Tel: 051/ 45 97 350  ( ZŠ)

051/ 45 97 340  (MŠ)

e – mail: zspoloma@centrum.sk

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Genčúrová