Kultúrne pamiatky v Červenici pri Sabinove

Kostol je rímsko-katolícky, pôvodne gotický a okolo roku 1600 rene-sančne prestavaný. Na hlavnom oltári, ktorý je postavený v neobarokovom štýle, je polychro-movaná drevorezba sv. Martina.
Okrem kostola s jedinečnou renesančnou vežou je v súpise pamiatok evidovaný rene-sančno-barokový kaštieľ z roku cca 1600 so sedlovou strechou a kruhovými vežami.

Zdroj: http://www.saris.eu.sk/cervenica_pri_sabinove/sk/pamiatky.html

zdroj: http://www.saris.eu.sk/cervenica_pri_sabinove/sk/pamiatky.html