Výberové konanie – Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Počet obsadzovaných miest: 1 Miesto výkonu práce:  Lipany, Krivianska 1, 082 71 Stručná charakteristika najnáročnejších činností: Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov. Vedenie evidencie, záznamov alebo protokolov. Zisťovanie čiastkových  štatistických údajov a ich sumarizácia. Manipulácia s hotovosťou spojená s hmotnou zodpovednosťou. Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku ZOHT. Príprava zasadnutí ZOHT a ostatných orgánov ZOHT a to po stránke organizačnej, technickej […]

Read more
1 2 3 18