Školské kolo prehliadky ročníkových prác

Dňa 7. februára 2013 sa na miestnom Gymnáziu v Lipanoch konalo školské kolo prehliadky ročníkových prác. Zúčastnili sa jej žiaci tretích ročníkov                   štvorročného štúdia i trieda septima. Žiaci prezentovali svoje práce najmä pomocou prezentácií. Najviac tém bolo z biológie a chémie,no za niminezaostávali ani predmety ako náuka o spoločnosti, dejepis,  geografia, jazyky španielčina a angličtina. Svoje miesto […]

Read more

Správa z informačného seminára

Správa z informačného seminára „Vidiecky cestovný ruch“ Seminár na tému „Vidiecky cestovný ruch“ sa konal 21.2.2013 v Lipanoch v priestoroch Galérie a bol určený predovšetkým pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, starostov obcí a remeselníkov. Cieľom stretnutia bolo prispieť k podpore rozvoja služieb v rámci vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach Prešovského  kraja.

Read more

Matej 2%

Som Matej Sontag, mám 10 rokov a mám problém – narodil som sa 18.8.2002 s diagnózou DMO a kvôli tomu doteraz nechodím – iba leziem po štyroch, nesedím – len trochu, aj to krivo, veľmi dobre rozumiem – ale hovorím dosť nezrozumiteľne. Hovoria o mne, že som „beťár“- asi preto, že sa rád smejem, žartujem, vymýšľam si a robím zlosť. […]

Read more
1 2 3 5