Cez 22 tunelov

Výlet v meste pod Urpínom

Krivany 18. októbra 2010

Členovia historicko- poznávacieho krúžku, ktorý pracuje na Základnej škole s materskou školou v Krivanoch pod vedením učiteľky Márie Kromkovej, boli na ďalšom výlete. V sobotu 16. októbra cestovali vlakom do Banskej Bystrice, srdca Slovenského národného povstania (SNP), kde navštívili Múzeum SNP.

Skoro ráno nastúpilo 30 žiakov pod vedením učiteľky a dvoch rodičov v Krivanoch do osobného vlaku. V Kysaku sme prestúpili na rýchlik 602 Čingov. Približne o tri hodiny sme sa dostali do Vrútok, odkiaľ sme sa osobným vlakom vybrali na romantickú cestu do Banskej Bystrice. Cesta vlakom bola úchvatná, prešli sme cez 22 tunelov. Každý účastník zostal udivený z toľkej krásy.

„Veľmi sa mi páčilo, keď sme išli cez toľko tunelov, bolo to zaujímavé,“ skonštatoval piatak Filip Luňák. Jeho slová potvrdil Jakub Lorinc zo 6. ročníka: „Aj mne sa páčila cesta vlakom z Vrútok, počítali sme s kamarátmi počet tunelov, napočítali sme 22.“

V Banskej Bystrici sme si oddýchli na námestí SNP, kde sa žiaci občerstvili a samozrejme, aj zabavili. Cieľom cesty bolo navštíviť Múzeum SNP na Kapitulskej ulici. Múzeum bolo založené 8. mája1955, od roku 1969 sídli v budove Pamätníka SNP, ktorý je od roku 1982 národnou kultúrnou pamiatkou i jednou z dominánt krajského mesta. Túto architektonicky zaujímavú budovu (pri pohľade zhora v podobe puknutého srdca) tvoria dve železobetónové skulptúry, ktoré oddeľuje súsošie Obete varujú. Priestor medzi nimi vypĺňa pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho vojaka s večným ohňom. Videli sme 13 stálych multimediálnych expozícií. Súčasťou múzea v areáli je skanzen ťažkej bojovej techniky. Hneď pri vstupe do areálu nás zaujal veľmi zaujímavý exponát – autentické lietadlo Li 2, ktoré v čase SNP prepravovalo ľudí i materiál na povstalecké letisko Tri Duby. Naše nadšenie bolo značne viditeľné. Všetkých múzeum ohromilo.
Nečakaným bonusom bola výstava ovocia a zeleniny Slovenského  zväzu záhradkárov.

Čo sa páčilo siedmakovi Marcelovi Angelovičovi? „Veľmi sa mi páčil skanzen vojenskej techniky. To asi aj ostatným chlapcom. Dominika Bucka zo šiesteho ročníka prekvapil fakt, že „v SNP bojovalo až tak veľa národov, viac ako 20. To som nevedel.“

Plní zážitkov sme sa vybrali na cestu späť. Osobný vlak a rýchlik 607 Impulz Leasing nás priviezli do Kysaku, kde sme si počkali na prípoj do Krivian a o 19.36 h sme boli doma.

„Najviac sa mi páčil film, ktorý nám premietli v múzeu, ale videla som tam veľa zaujímavých exponátov,“ prezradila Michaela Pariľáková zo 6. ročníka. „Mňa oslovila cena lístka, predsa len, do Banskej Bystrice za 2,32 eurá sa tak ľahko nedostanem,“ prezradila siedmačka Viktória Šimonová. Za všetkých účastníkov deviatak Igor Rybovič, najstarší účastník výletu: „Je to môj najlepší výlet!“ Z mesta pod Urpínom prišiel každý nadšený a rád si takýto výlet ešte zopakuje.

Júlia Kromková
ZŠ s MŠ Krivany, 7. ročník

[nggallery id=40]

Pridaj komentár