iTorysa.sk

Diabetici majú svoju organizáciu

Zväz diabetikov Slovenska  – ZDS je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou  diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.

Speváci zo zboru Septemthillis opäť zlatí

Po dlhšej dobe sa zbor znovu zúčastnil medzinárodného festivalu zborového Spevu v Bratislave, ktorý niesol názov Bratislava Cantat II. Festival sa konal v dňoch 02. – 05. októbra 2014. Mali sme tú česť spievať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde prebiehal súťažný festival a koncert. Porota nám…