iTorysa.sk

Výberové konanie v Nižnom Slavkove

Prevádzkovateľ komunitného centra obec Nižný Slavkov, Obecný úrad 102, 082 75 Nižný Slavkov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka[1] povereného riadením komunitného centra (OPPRKC), dve pracovné miesto/a odborného pracovníka komunitného centra (OPKC), jedno pracovné miesto/a pracovníka komunitného centra (PKC)…

Valentínsky volejbalový turnaj

V sobotu 14.02.2015 sa na Valentína konal turnaj vo volejbale. Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev z Hornotoryského regiónu. Okrem diplomov, cien, víťazných pohárov, bol z každého družstva vyhlásený najlepší hráč-hráčka. Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie a pitný režim. Gabriela Kocúreková