Zo škôl

SWEETCUP  2015SC2015Kupčíková a torta

SWEETCUP  2015

Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3, Prešov  usporiadala  13. ročník medzinárodnej  súťaže talentovaných žiakov v odbore kuchár, cukrár, […]

Úspešné projekty v regióne