V obciach

MD

Dotazník Ministerstva dopravy

V súvislosti s pripravovaným Národným systémom kvality služieb sme pripravili dotazník https://www.surveymonkey.com/s/6N5P669 ku kvalite poskytovaných služieb v CR. Týmto by […]

Zo škôl

SWEETCUP  2015SC2015Kupčíková a torta

SWEETCUP  2015

Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3, Prešov  usporiadala  13. ročník medzinárodnej  súťaže talentovaných žiakov v odbore kuchár, cukrár, […]

Úspešné projekty v regióne