iTorysa.sk

Beh hrebeňom Čergova 2014

Myšlienka o realizácii tohto behu sa zrodila už pred pár rokmi. Čakala však na tu pravú partiu ľudí, ktorí ju pretvoria do reálneho skutku. Nakoniec sa tak stalo 18.10.2014, keď 34 pretekárov, z toho 4 ženy,  vyštartovali na trať dlhú 31 km…

Diabetici majú svoju organizáciu

Zväz diabetikov Slovenska  – ZDS je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou  diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.