Aktuálne grantové výzvy

envirofond

Dotacia z ENVIROFONDU 2016

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie: – termín na predloženie žiadostí je:

Zo škôl

jazykovekurzy_ban

Jazykové kurzy v Lipanoch

Od septembra šk. roku 2015/2016 sa pri Gymnáziu, Komenského 13 otvára elokované pracovisko štátnej Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov.

V obciach

Press_BAN

Z médií

http://presov.korzar.sme.sk/c/7913549/stat-nechce-obnovit-vlaky-z-presova-do-lubovne.html http://presov.korzar.sme.sk/c/7917883/presovska-zupa-pocas-leta-opravi-skolske-objekty.html http://sabinov.korzar.sme.sk/c/7913680/pre-cyklochodnik-chcu-podporu-od-kraja.html http://sabinov.korzar.sme.sk/c/7915427/altanok-v-polome-opravili-dobrovolnici.html http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/971322-na-vychod-mieri-zahranicny-investor-zamestna-slovakov/