Aktuálne grantové výzvy

177098975

Grantový program kolegov

Nadácia Tesco vyhlasuje 1. ročník Grantového programu kolegov – Kolegovia pre dobrú vec. Chcete vylepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, […]

Zo škôl

jazykovekurzy_ban

Jazykové kurzy v Lipanoch

Od septembra šk. roku 2015/2016 sa pri Gymnáziu, Komenského 13 otvára elokované pracovisko štátnej Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov.